Bedrijf

Per 1 januari 2023 hebben Ivo Haartsen en Corien Haartsen-Dekker loon- en akkerbouwbedrijf D. Dekker grotendeels overgenomen van Daniel en Anke Dekker vd-Bliek. Onder de naam HD-Agro V.o.F. zetten ze de meeste activiteiten voort. Daniel behoud de machines voor de wortelteelt en zet deze tak voort. Ook voor de handel in diverse groentegewassen moet u bij hem zijn.

Het bedrijf bestaat uit een akkerbouwtak en een agrarisch loonwerktak

Het akkerbouwbedrijf heeft een omvang van ca. 75 ha, gelegen in Biervliet aan de rand van de Westerschelde. Middels huur en ruilen kunnen we deze oppervlakte iets vergroten. Hierop worden pootaardappelen, zaaiuien, wortelen, suikerbieten, gerst, tarwe, graszaad en bruine bonen geteeld.

De 2e tak is het loonwerk, waarvan u op deze website de meeste informatie kan vinden. Vanuit Biervliet bedienen we klanten in heel Zeeuws-Vlaanderen, de aangrenzende streken in België tot in de provincie Noord-Brabant aan toe.

Luchtfoto Paviljoenweg 8 Biervliet