Uienteelt

Gespecialiseerd in de gehele uien teelt, van planten of zaaien tot oogsten en laden.

Voor u kunnen wij verzorgen:

—————————————————————————————————

Zaaibedbereiding

Zaaibed rotarra t6020
Zaaibed rotarra t6020
zaaibed vss agro t6020
Zaaibed vss agro t6020

Zaaibedbereiding voor plant- of zaaiuien met 4m rotorkopeg, of 4,5m brede getrokken VSS sneleg i.c.m frontegalisator en drukrol. Zie voor meer info hierover de pagina “grondbewerking

—————————————————————————————————

Planten van plantuien

omhoog ↑

uien planten t6020
uien planten t6020

Planten van uien met onze 3 x 1,5m uienplanter. Voorzien van weegbok voor nauwkeurige verplanting uien, trilgoot en pootsloffen in parallellogram voor gelijkmatige diepte. Trekker staat op smalle banden, en zal daardoor nooit op het uienbed rijden. De uien kunnen daardoor ongestoord en zonder structuurproblemen groeien, en de oogst zal makkelijker gaan door de vlakkere bedden.  Naar keuze kunnen we voor de bioteelt het middelste van de 5 rijtjes afsluiten, en zo 4 x 1 planten met een ruim middenpad op het bed.

Rijpaden voor spuiten met brede banden blijft mogelijk met het uien planten en zaaien op 3 x 1.5m. Voor 30, 39 en 45m brede spuiten is het eenvoudig mogelijk van deze paden bij het zaaien of planten aan te leggen. Er is dus geen onnodig verlies van zaaizaad of plantgoed. De paden zijn telkens 75cm breed wat voldoende is voor goede verzorging en een nette oogst in het najaar.

Toevoeging van granulaat, wij hebben ervaring met het groene middel Nemater van Pireco, of vloeibare startfosfaat toediening behoort tot de mogelijkheden middels een startec set

—————————————————————————————————

Zaaien van zaaiuien en sjalotjes, eventueel met powerstart bemesting

omhoog ↑

Wanneer u uien wilt zaaien staan we met 3 verschillende zaaimachines voor u klaar, allen op 3 x 1,5m brede bedden, met een lichte, wendbare trekker op smalle (13.6) banden ervoor. Dit ook om structuurbederf onder de uien te voorkomen en een maximale oogst van uw velden te kunnen krijgen.

Wenst u brede lage drukbanden, dan kunnen we dat sinds voorjaar 2022 ook aanbieden. Met trelleborg profiel, geen kammen, en eggen aan de zaaimachine om de grond weer los te maken.

Voor alle zaaimachines geld dat ze uitgerust zijn met een drukwiel na het kouter die het zaad vastlegt, een toestrijker die losse grond toevoegt, en een speciaal gevormd drukwiel die naast het zaad de grond aandrukt, maar recht erboven niet. Om een gelijkmatige opkomst te  bespoedigen. Met allen is een fijne afstelling van zaaidiepte en zaaihoeveelheid goed mogelijk. Gespecialiseerde chauffeurs zorgen voor een optimaal resultaat.

—————————————————————————————————

Monosem 5 x 1 opklapbaar

monosem uienzaaimachine
monosem uienzaaimachine

Geschikt voor alle grondsoorten, scherp enkel kouter, gewasresten geen probleem, met schijvenrooier te oogsten, met schoffelmachine schoner te krijgen. De monosem is voorzien van grote zaadbakken, eenvoudige in en uitschakeling per rij, degelijke zware zaaielementen, zware zaad-aandrukrollen, en brede gladde aandrukrol (farmflex) voor een bol eindresultaat. Boven het zaad wordt de grond niet vastgedrukt, dit bevorderd de opkomst. In 2012 deze machine omgebouwd van 5 x 2 rijen per bed naar 5 x 1 rij per bed. In overleg kunnen we deze machine weer in 1 dag terug ombouwen naar 5 x 2 rijen voor bijvoorbeeld de teelt van sjalotte uitjes.

—————————————————————————————————

Accord maxiair 4 x 2 opklapbaar

Miniair 4x2 zaaimachine
Miniair 4×2 zaaimachine

Stereo zaai met 2 rijen op onderlinge afstand van 8 cm voor meer ruimte in de rij, die tegen elkaar op groeien. Geschikt voor lichtere klei en zavel, 2 aparte elementen, betere verdeling over bed, iets uniformere maat, goed te schoffelen met schoffelmachine, maar bewerkt minder oppervlakte.

—————————————————————————————————

Toediening van vloeibare fosfaat tijdens zaaien sinds voorjaar 2012 mogelijk. Inmiddels beschikbaar op onze uienplanter en al onze zaaimachines, bij de 5×1 en de 4×2 kunnen wij tijdens het zaaien vloeibare kunstmest toedienen dat direct op het zaaizaad / plantgoed gespoten wordt. Deze rijenbemesting bevorderd de begingroei sterk.

vullen tank vloeibare kunstmest
N-xt vloeibare fertiphos kunstmest in de rij bij uien
Detail rijenbemesting met powerstart / fertiphos vloeibare kunstmest in uien
Detail rijenbemesting met powerstart / fertiphos vloeibare kunstmest

We hebben een aantal jaar gebruik gemaakt van Powerstart Food. Sinds 2016 hebben we gekozen voor N-xt fertiphos als vervanger. De concentratie in de rij geeft een behoorlijke besparing op de gift, en een zeer efficiënte benutting van de elementen. We doseren 60 L per ha, wat overeenkomt met 13 kg zuivere fosfaat / ha. Tevens zijn enkele belangrijke spore-elementen zoals Zn en Mg in opgenomen en beschikbaar wanneer nodig. Deze vloeibare kunstmest onderscheid zich t.o.v. andere aanbieders dat het op basis is van organische zuren i.p.v. zouten. Wat een heel ander effect, vooral beter, in de bodem geeft. Het toedienen is niet schadelijk voor de wortels van de ui. Enkel bij gronden met een zeer hoog Pw gehalte, dus veel beschikbare fosfaat, zal het effect van deze bemesting zeer klein zijn.

Op onze youtube pagina is een filmpje van het zaaien met deze machine te zien, of zie voor meer informatie: http://www.n-xt.com/nl/toepassing/uien-bieten/advies-uienpeen

—————————————————————————————————

Mechanische onkruidbestrijding (schoffelen)

omhoog ↑

Uienschoffel renault 651.4
Uienschoffel renault 651.4

Na het zaaien kunnen we in de 5 x 1 , 4 x 2 en 3 x 2 zaai het schoffelen verzorgen met onze 4,5 m brede schoffelbalk. Dit doen we met een steketee schoffelbalk met korte stijve parallellogrammen en geharde scherpe messen. Bij verslemping en dichtgeslagen grond kan dit de uienplanten weer lucht geven en de groei bevorderen. Effect op afbraak bodemmiddelen door schoffelen is minimaal tot verwaarloosbaar.

—————————————————————————————————

Oogsten, rooien van plant- en zaaiuien

omhoog ↑

Wanneer het tijd word om de uien te oogsten staan we ook hiervoor gesteld met de keuze uit het volgende materiaal:

Mac louis klapper
Mac louis klapper

MacLouis 1,5m loofklapper voorzien van klepelas en 2 zuigmessen. Voor een optimaal resultaat in (groene) plantuien of wanneer er behoorlijk wat onkruid staat. De klapper hangt in de fronthef en is voorzien van automatische hoogteregeling en hydraulische vlakstelling voor egaal klapwerk rondom spuitsporen en ongelijke stukken.

—————————————————————————————————

2 x Holaras 1,7m loofklappers voorzien van 3 zuigmessen. Deze extra brede klappers hangen 20cm uit het midden, en klappen daardoor het pad schoon waar het loof van het volgende bed overhangt. Met 3 zuigmessen is het beste resultaat te halen in een afgestorven gewas. Beide klappers zijn eveneens van automatische hoogteregeling voorzien en vanuit de cabine verstelbaar.

uien rooien mac louis
uien rooien mac louis

Voor het (zwad-)rooien kunnen we beschikken over een MacLouis 1,5 rooier met gecombineerde vangbak/dwarsband. Voor kopakkers en hoeken kunnen we daarmee de uien een stukje meenemen, maar met de dwarsband kunnen we de uien bovenop het naastgelegen zwad opzij draaien. Bij lage opbrengsten kunnen we dan 3m op 1 zwad leggen, of een paar paden in het perceel maken om makkelijker op te zetten en door te steken. Ook bij geren of schuine perceelskanten kunnen we dankzij deze dwarsband extra ruimte maken en zorgen dat het zwad makkelijk op te laden is. De rooier is voorzien van een langere 1e mat met schokkers, en 2e mat met instelbare en aangedreven schokas.

uien rooien mac louis bandje
uien rooien mac louis bandje

Als 2e rooier staat 2e Maclouis rooier klaar, eveneens met opvangbak, met verstelbare dieptewielen op of buiten het bed. Voorzien van 2 aangedreven schokassen voor een goede reiniging.

maclouis uienrooier
2x maclouis uienrooiers uien rooien

—————————————————————————————————

Gerooid wordt met 2 New Holland T6020 supersteer op zeer smalle banden, 8.3 (21 cm) voor en 9.5 (24cm) achter. Om zo beschadiging van de uien te minimaliseren. Dankzij de supersteer enorm wendbaar op de kopakker en in hoeken.

—————————————————————————————————

Detail hydraulische schijvenrooier uien
Detail hydraulische schijvenrooier uien

Voor moeilijke omstandigheden en ook de biologische teelt hebben we onze amac vru rooier gemodificeerd met hydraulisch aangedreven schijven. Deze schijven staan anders dan de oude rumptstad bol en steken, en draaien de uien uit de grond. Er hoeft geen as door de gehele breedte, maar er wordt enkel een strookje van ca. 8cm breed, en 3 cm diep onder de ui bewerkt. Dus minder kans op kluiten. Ook ongelijkere bedden is geen probleem dankzij vloeiende bodemvolging. We kunnen met deze machine 4 x 1 bio of  5 x 1 rij scherp gezaaid oogsten. Plantuien of 6 of 8 rijen nauwer dan 25 cm rijafstand kunnen niet gerooid worden. Denk bij zaai al na hoe u uw uien kunt en wilt oogsten.

—————————————————————————————————

Sinds 1978 beschikken we over een Rumptstad schijvenrooier met unieke, hydraulisch aangedreven schudband. Deze is gemonteerd voorop een wendbare Renault 651.2. In een aparte werkgang worden de uien geklapt, en dan vakkundig gerooid met deze mechanische, scheppend staande schijven voorop de trekker. Beschadiging van de uien door ondiep te rooien worden door deze machine voorkomen. Onder harde, droge omstandigheden geeft deze machine een grote plus in kwaliteit. Intensiteit van schudden achterop is traploos hydraulisch vanuit de cabine in te stellen naar de omstandigheden.

rumptstad schijvenrooier uien voorop renault 651.2
rumptstad schijvenrooier uien voorop renault 651.2
Detail rumptstad schijvenrooier uien voorop renault 651.2
Detail rumptstad schijvenrooier uien voorop renault 651.2

De ervaringen die we met onze schijvenset op de amac vru uienrooier hebben sinds 2012, en de rooiproblemen met 2,25m brede uienbedden op onze kleigronden hebben ons de doorslag gegeven om in 2016 te investeren in een 3m brede zelfrijdende uienrooier met hydraulisch aangedreven samon schijven. Deze machine kan 2 bedden die 5 x 1 gezaaide zijn rooien met minimale beschadigingen. Onder droge, harde omstandigheden is rooidiepte geen enkel probleem, de uien worden niet beschadigt en kwaliteit is verzekerd.

3m zelfrijdende uienrooier
3m zelfrijdende uienrooier met hydraulische schijven samon
3m brede uienbedden rooien
3m brede uienbedden rooien
Detail hydraulische schijvenrooier uien
Detail hydraulische schijvenrooier uien

Het zicht op de schijven is uitzonderlijk goed, klappen, rooien en op zwad leggen gebeurt in 1 werkgang, voor de wielen. Lichte wendbare machine. Een sterke groei in capaciteit


Opladen van plant- en zaaiuien

omhoog ↑

Nadat de uien voldoende gedroogd zijn op het land dankzij de zon, of wanneer de weersvooruitzichten minder worden is het zaak om de de uien vlot, netjes en goed gereinigd op te laden. Ook hierin kunnen wij voorzien. We hebben de keuze uit 2 uienladers.

Uien landen in kisten grimme dl1500
Uien landen in kisten grimme dl1500

Namelijk een getrokken grimme dl 1500 wagenrooier met egelband en uienbek. De uienbek is voorzien van schuimrol die gelijkmatige opname verzekerd, en een nette afsluiting aan de kopakkers zodat bijna alle uien opgeladen worden. Via de fijne zeefmat waarvan de reiniging vanuit de trekker instelbaar is vallen de uien 2 maal op een volgende mat voor optimale reiniging en een brede egelband. Deze verwijderd loof, kluiten en slechte uien. Met de lange en van zeil voorziene elevator kunnen gemakkelijk de grootste kipkarren of kistenwagens netjes gevuld worden.

Uien landen in kisten grimme dl1500 2
Uien landen in kisten grimme dl1500 2

—————————————————————————————————

Jarenlang waren we in de streek bekend om onze Vecon zelfrijdende dubbelzwads uienlader. Deze eigenbouw lader laad 2 zwaden tegelijkertijd op, heeft zeefbanden over de gehele lengte van de lader met dezelfde breedte, verschillende aangedreven kloppers en 2 apart instelbare egelbanden. 2 aparte uienbekken voorzien van schuimrol volgen de bodem zeer nauwkeurig. Ondanks zijn omvang is deze lader erg wendbaar, dankzij de hydrostatische aandrijving kan de optimale snelheid traploos gekozen en bijgesteld worden. Enorme capaciteit en reiniging zijn gegarandeerd. Optimale afstelling door de chauffeur dankzij het goede zicht op de gehele machine. Een 1m brede elevator voorzien van zeil zorgt voor een vlotte afvoer. Een unieke machine. Vanwege de krimp in het uienareaal in de streek staat deze machine te koop.

Ter vervanging hiervan hebben we in 2021 een zelfrijdende dewulf r4000 mega axia aangeschaft. Deze 3 wielige wagenrooier heeft dezelfde opbouw als onze dewulf ra3060. Dus ook met egelband en daarna axiaalset. Deze laatste reiniging is uitwisselbaar met een extra zeefmat. Maar dan geen bunker maar 1m brede elevator. Onder natte omstandigheden blijft deze lichte lader op hoge banden rijden. Met de brede opnamebek zijn zwaden van 1,5m, 2,25m en 3m brede bedden goed te laden. Deze machine is ook geschikt gemaakt om wortelen voor de versmarkt te oogsten. We rijden dan met loofklapper en poetser apart ervoor.

—————————————————————————————————

Inschuren of op vrachtauto’s af land laden

omhoog ↑

Op de pagina “Te Huur” kunt u de gegevens vinden over onze gehele inschuurlijn die indien nodig te huren is om uw product netjes, snel en probleemloos in schuur of direct op vrachtauto’s te laden. Eventueel op het land met aggregaat.